Jak działa ThermoWEB 2.0

Poniżej znajdują się informacje dotyczące ogólnej koncepcji działania nowego ThermoWEB'a. Jeśli zdecydujesz się udostępniać swoje pomiary poprzez ThermoWEB 2.0 to więcej szczegółów dotyczących sprzętu i oprogramowania znajdziesz po założeniu konta w sekcji dla zalogowanych użytkowników.

Architektura systemu

Jak zostało opisane w dziale info ThermoWEB 2.0 powstał z zamiarem stworzenia systemu, który będzie umożliwiał osobom chcącym monitorować temperatury przez Internet łatwe zrealizowanie takiego zadania bez konieczności uruchamiania własnego serwera www i przygotowywania aplikacji internetowej prezentującej wyniki pomiarów.

Architektura ThermoWEB 2.0 umożliwia dołączanie stacji pomiarowych od wielu użytkowników

ThermoWEB 2.0 to rozwiązanie o achitekturze klient-serwer. Klient to prosta aplikacja, którą użytkownik uruchamia na komputerze, do którego są podłączone czujniki temperatury - jest ona odpowiedzialna za nawiązywanie połączenia z serwerem i przekazywanie do niego aktualnych danych pomiarowych z czujników.
Zadaniem serwera jest odbieranie i przechowywanie danych pomiarowych od klienta, które przetwarza i prezentuje na stronie www. Na serwerze z poziomu strony internetowej użytkownik zarządza swoimi czujnikami temperatury - może w łatwy sposób je dodawać lub usuwać z systemu. W ThermoWEB 2.0 użytkownik może także decydować, z których czujników pomiary będą prezentowane wszystkim odwiedzającym serwis, a do których będzie miał wyłączny dostęp po zalogowaniu na swoje konto.

Sprzęt

System ThermoWEB 2.0 nie wymusza na użytkowniku stosowania konkretnych czujników temperatury. Nie ma znaczenia jakie czujniki są stosowane, ponieważ aplikacja kliencka - ThermoWEBClient - z założenia nie obsługuje czujników temperatury lecz operuje na plikach tekstowych, w których dane pomiarowe są zapisywane przez zewnętrzne aplikacje obsługujące czujniki.
Dedykowany sprzęt, który jest z powodzeniem używany w ThermoWEB'ie od 2005 roku to cyfrowe czujniki rodziny DS18X20 pracujące na magistrali 1-wire.

Cyfrowe czujniki i adapter umożliwiający podłączenie ich do komputera PC

Cena takich czujników jest niewielka, a cyfrowa 2-przewodowa magistrala umożliwia bardzo wygodne i elastyczne rozbudowywanie systemu pomiarowego poprzez równoległe dołączanie do niej kolejnych sensorów.
Sprzężenie magistrali 1-wire z komputerem PC wymaga oczywiście adaptera, który umożliwia komunikację poprzez interfejs RS232 lub USB. Koszty tych urządzeń jednak nie są wygórowane, a osoby posiadające trochę doświadczenia z lutownicą mogą nawet pokusić się o samodzielne wykonanie adaptera 1-wire/RS232.

Adapter umożliwiający sprzężenie magistrali 1-wire z RS232 (1) Adapter umożliwiający sprzężenie magistrali 1-wire z RS232 (2) Adapter umożliwiający sprzężenie magistrali 1-wire z RS232 (3) Adapter umożliwiający sprzężenie magistrali 1-wire z RS232 (4) Cyfrowe czujniki rodziny DS18X20 pracujące na magistrali 1-wire

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania sprzętu, dzięki któremu będzie można monitorować temperatury on-line na stronach ThermoWEB 2.0 znajdują się w sekcji dla zalogowanych użytkowników.

Oprogramowanie

Użytkownik chcący monitorować pomiary ze swoich czujników na stronach ThermoWEB 2.0 musi uruchomić na komputerze, na którym znajdują się pliki z bieżącymi pomiarami temperatury aplikację kliencką ThermoWEBClient.
Aplikację tą można pobrać z sekcji dla zalogowanych użytkowników.
Jej zadaniem jest cykliczne przesyłanie najnowszych pomiarów do serwera ThermoWEB 2.0. ThermoWEBClient przekazuje pomiary do serwera przy użyciu protokołu HTTP na standardowym porcie (z niego korzystają m.in. wszystkie przeglądarki internetowe podczas przeglądania stron www).

ThermoWEBClient nie obsługuje czujników temperatury. Posługuje się jedynie plikami tekstowymi, do których bieżące pomiary są zapisywane przez zewnętrzne aplikacje.
Aby integracja pomiędzy aplikacjami do obsługi czujników a ThermoWEBClient'em była możliwa założony został pewien standard zawartości plików z pomiarami i struktury katalogowej w jakiej te pliki mają być przechowywane. Standard ten został oparty o sposoby zapisu danych pomiarowych przez ogólnodostępne darmowe aplikacje, które obsługują czujniki rodziny DS18X20. W sekcji dla zalogowanych użytkowników znajdują się opisy skąd pobrać te aplikacje i jak skonfigurować ThermoWEBClient'a, aby poprawnie obsługiwał zapisywane przez nie dane pomiarowe.

Co zrobić, aby na ThermoWEB 2.0 śledzić pomiary ze swoich czujników

Jeśli chcesz śledzić on-line swoje pomiary na ThermoWEB 2.0 należy:

  • posiadać komputer PC z dostępem do Internetu,
  • podłączyć do komputera czujniki temperatury przez specjalny adapter,
  • załóżyć konto i zarejestrować swoje czujniki w systemie,
  • skonfigurować i uruchomić ThermoWEBClient'a, który będzie przesyłał pomiary do ThermoWEB'a.
Program ThermoWEBClient będziesz mógł pobrać w strefie dla zalogowanych użytkowników. Tam też znajdziesz dokładne instrukcje jak przygotować sprzęt i oprogramowanie.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie...


Jeśli masz pytania możesz skorzytać z formularza kontaktowego lub wysłać maila na adres thermoweb@thermoweb.wtx.pl. W wolnej chwili postaram się na niego odpowiedzieć.